logo

QHSE

Nadrzędnym celem działalności Algeo Sp. z o.o. jest wykonywanie usług wiertniczo- geologicznych zgodnych z standardami jakości i oczekiwaniami potencjalnych klientów.

Realizujemy naszą ideę, mając na uwadze uwagę minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kierując się troską o zdrowie i  bezpieczeństwo naszych pracowników.

Spełniamy wymagania przepisów prawnych i norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015  –  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
  • PN-EN ISO 14001:2015  –  SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO,
  • OHSAS 18001:2008  –  SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
    I HIGIENĄ PRACY,

przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb wszystkich stron zainteresowanych. W swych działaniach dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen.