logo

KARIERA

Aktualne oferty pracy:

  • Geolog
  • Wiertnik
  • Pomocnik Wiertacza
  • Tokarz

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) na adres:

ico-mail
E-mail

rekrutacja@algeo-wiercenie.pl

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Algeo Sp. z o.o., Grabownica Starzeńska 609, 36-207 Grabownica Starzeńska moich danych osobowych (oraz wizerunku) w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych jest Algeo Sp.z o.o., z siedzibą w 36-207 Grabownica Starzeńska 609,tel. 134395006 (KRS: 0000355094, NIP: 6861671785, REGON: 180559621). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@algeo-wiercenie.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 36-207 Grabownica Starzeńska 609. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powstania naruszenia (tj.: PUODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych zagadnień. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.