logo

KARIERA

Aktualne oferty pracy:

  • Geolog
  • Wiertnik
  • Pomocnik Wiertacza
  • Tokarz

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) na adres:

ico-mail
E-mail

rekrutacja@algeo.pl

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Algeo Sp. z o.o., Grabownica Starzeńska 609, 36-207 Grabownica Starzeńska moich danych osobowych (oraz wizerunku) w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych jest Algeo Sp. z o.o., z siedzibą w 36-207 Grabownica Starzeńska 609,tel. 134395006 (KRS: 0000355094, NIP: 6861671785, REGON: 180559621). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@algeo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 36-207 Grabownica Starzeńska 609. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powstania naruszenia (tj.: PUODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych zagadnień. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.